TRO CHOI DANH NHAU

Chiến đấu – City Siege 3: Jungle Siege


Bạn muốn tham gia vào một trận chiến – nơi kẻ thù chết bạn sống hoặc ngược lại. Bạn thích game hành động chứ,thích những tiếng nổ vang trời, thích hòa mình vào những trận đấu sống còn với những khẩu súng lợi hại chứ. Hãy tham gia game City Siege 3: Jungle Siege bạn sẽ được trải nghiệm những điều đó!


1 nhận xét: